tirsdag, 25.02.2020  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Barkbiller

Forfatter: Rolf T. Kroglund

Illustrasjon: Trond Haugskott

Barkbiller (Scolytidae)

Kjennetegn:
Små biller (1-10 mm). Sylindriske biller, med et forbryst som dekker hodet. Antennene er korte, ofte med en knekk, og tydelig kølleformet. Beina er også karakteristiske, brede og med takker. De fleste artene er mørkebrun eller svart. Mange arter har striper på dekkvingene som er dannet av små punkter. Det er beskrevet 65 arter i Norge.

Utbredelse og habitat:
I Norge finnes i overkant av 60 arter hvorav ca. 20 arter lever på løvtrær og resten lever på gran og furu. Barkbillene er sterkt spesialisert i sitt næringskrav, og hver enkelt art oppsøker bestemte deler av et tre. Både larvene og de voksne lever under barkoverflaten.

Utvikling:
Barkebillenes formering foregår oftest mellom barken og veden. Hunnen legger sine egg langs en såkalt «morgang», som er hovedåren i gangsystemet. Etter at eggene er klekt, gnager larvene seg ut vinkelrett fra morgangen, og det dannes larveganger. Hos arter som er polygame (hver hann har flere hunner) består gangsystemet av flere morganger, og det dannes et stjernelignende gangsystem.

Aktivitet:
Barkbillene er bare ute og flyr i en kort periode mens de leter etter nye formeringsteder. Resten av året lever de under barken.

Næring:
Larvene lever av sopp som vokser i gangsystemet.

Barkbiller som skadedyr:
I løpet av 1970-årene drepte granbarkbillen (Ips typographus) mer enn 10 millioner grantrær i Sør-Norge. Oppblomstring av bestandene kommer etter tørkesomre hvor grantrær tørker og svekkes. Barkebillene angriper trærne både over og under bakken, eksempelvis ganger granrotbillen (Hylastes cunicularis) på gran og furuplantenes røtter.


Barkbiller
Bladlus
Blomsterfluer
Hoppeedderkopper
Klegger
Krabbeedderkopper
Løpebiller
Markgresshopper
Markkakkerlakk
Myredderkopp
Øyenstikkere
Sikader
Snutebiller
Stikkemygg
Ulveedderkopper
Spretthaler