torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Oppgaver til landheving.

G 27 Kopier et kart og tegn inn øvre marine grense (følg 180 m kota).

G 28 Se etter horisontale terrasser i terrenget. I Furuskogen og Søndre Egge (opp for Museet) kan du telle hvor mange terrasser (strandsoner) du finner.

G 29 Lag ei samling med leire, silt, sand, grus og stein.

G 30 Ved avkjøringa til Hoøya ligger det en skjellbanke. Hva slags skjell er dette? Kjenner du noen andre funn av skjell som har levd i havet når havet sto høyere?

G 31 Beskriv forholdene ved Steinkjer for 10.000 år siden og forholdene ved Eufrat og
Tigris ved det samme tidspunktet.

G 32 Finn hvor de eldste gårdene ligger i vårt område. Hva slags jordbunn er det her? Tror du de første menneskene ”leste” naturen bedre enn oss. Finn noen eksempler på hvordan du tolker naturen?

G 33 Vi setter landhevinga til 40 cm/100 år i de siste 1000 år. Hvor høyt lå vikingenes båtplasser? Hvor tror du vikingene rundt Steinkjer hadde båtene? Forsøk å finne ut hvor det er funnet spor etter tidligere bosetting på Innherred.

Oppgaver til landheving.
Oppgaver til istid.
Oppgaver til berggrunn og landskap.
Geologisk historie og livets utvikling.