torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
 
 
 
 
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Nasjonalatlas

Atlaset har fram til 1996 vært utgitt som tematiske kart i små målestokker med illustrerende temahefter. Fra 1997 er atlaset utgitt i bokform. Det gir en samlet oversikt over natur og kulturgeografiske forhold i Norge. Innholdet er delt inn i hovedtemaer.

Følgende hovedtema finnes:

- Helse
Atlaset viser for eksempel hvor folk lever lengst, hvilke sykdommer de rammes av og hvor godt eller dårlig helsetjenesten er utbygd i ulike deler av landet.

- Vegetasjon
Atlaset viser for eksempel hvor de tørreste områdene i landet er, hvor høyt skoggrensa går i ulike deler av landet og hvor seterdrift og slått foregikk i gamle dager.

- Idrett
Atlaset viser for eksempel hvile fylker som har flest skianlegg, hvilke fylke som har flest skiløpere og hvor det er flest idrettsanlegg.


Ellers er det utgitt kart og temahefter for følgende tema:

- Landformer, berggrunn og løsmasser
- Luft og vann (klima, vann, snø og is)
- Dyreliv
- Kirkebygninger
- Offentlig forvaltning


Atlaset brukes innenfor politisk arbeid, planlegging og undervisning.


Se også på internett : http://www.statkart.no/produkte/land/natlas

Nasjonalatlas
Eksempelkart 1
Eksempelkart 2
Eksempelkart 3
Norge 1:50 000 (topografisk hovedkartserie)
Økonomisk kartverk
Tekniske kart