torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
 
 
 
 
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

GAB

Forfatter: Kilde: Statens Kartverk

GAB er et dataregister over landets grunneiendommer, adresser og bygninger.

Grunneiendomsdelen (G-delen) inneholder gårds-, bruks-, og festenummer, eier, eieradresse og eiendommens koordinater og areal.

Adressedelen (A-delen) gir opplysninger om eiendommens adresse, postnummer, poststed og kretser (for eksempel skolekrets).

Bygningsdelen (B-delen) inneholder alle bygg over 15 m² med opplysninger om plassering (koordinater) og hva slags bygning det er. For alle bygg tatt i bruk etter 1.1.1983 er det også opplysninger om byggeår, areal, antall etasjer, antall WC og bad og antall leiligheter.

I tillegg inneholder GAB en historisk base hvor man kan se hvem som har vært eiere på en gitt eiendom, eller hvilke eiendommer en person har vært eier til. Historikken går tilbake til 1. halvdel av 1980-tallet.

GAB brukes bl.a. i kommunene som et grunnlag for å beregne eiendomsskatt og avgifter for vann, kloakk og renovasjon.
Registeret brukes også i forbindelse med pantevurdering av eiendommer.

”Norges Eiendommer” er GAB-registeret lagt på CD sammen med et program for å presentere dataene.

GAB
Eksempel på søk 1:
Eksempel på søk 2:
Eksempel på søk 3: