torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
 
 
 
 
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Innledning

Digitale kart er kart på datamaskin. Dataene legges inn i datamaskinen på forskjellige måter :

- Kartene kan bli scannet inn.
- Eller de kan bli digitalisert.
- Eller ved konstruksjon fra flybilder direkte på datamaskin.
- Eller ved overføring fra konstruksjonsmaskin til datamaskin.

Et digitalt kart deler vi inn i 2 grupper :

- Vektorkart
- Rasterkart

Innledning
Vektorkart
Rasterkart
Eksempel på bruk av digitale kart:
Eks: Sjøtransport
Eks: Arealforvaltning
Eks: Husholdningsavfall
Eks: Undervisning