torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 

I undermenyene finner du en mengde stoff fra ulike geologiske emner. Det er lagt vekt på at bilder og korte forklarende tekster skal gi en lettfattelig innføring i et spennende fag. Animasjoner med lyd er lagt inn for å illustrere fjellkjedefolding og landheving.

Alle emnene inneholder generell geologi, men Steinkjerområdet får en grundig behandling ettersom de fleste motivene er hentet her.