mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Stien fra Skjefte til Oftenåsen

Forfatter: Harald Duklæt

Turkart over Oftenåsen med de ulike innfartsveiene. Turen Skjefte ? Oftenåsen starter ved Skjefte som ligger i det nordvestre hjørnet av kartet. Kartgrunnlag Turkart Oftenåsen og Raudåsen fra Oftenåsens venner.

Turstiene i Oftenåsen er meget godt opparbeidet og fint merket med skilt. I tillegg til stimerkingen er det satt opp fagplakater innenfor flere emner. Plakatene er plassert i aktuelle områder og viser bilder med beskrivelser. Noen plakater er samlet langs temastier. Turen Skjefte – Rønningen – Raudåsen – Oftenåsen inneholder mange av de landskapstypene vi finner ved Steinkjer.

I denne artikkelen vil turen bli gjennomført med bilder og utfyllende tekst. Stoffet egner seg derfor til forberedelse og eventuelt etterarbeid av turen eller som et alternativ for de som ikke selv kan gjennomføre turen til fots.

Første del av turen går langs Skjeftehaugen, en langstrakt en bergrygg som følger samme retning som de fleste åser og daler i nærområdet. Startstedet ligger på den store ryggen som går fra Heggesåsen til Oftenåsen. Dette er en morenerygg som består av store steiner, grus, sand og finere masse.

Stien fra Skjefte til Oftenåsen
Siste istid
Morener
Skjeftehaugen
Utsiktspunkter og landskapstrekk
Berggrunnen dannes
Lokal berggrunn
Skjefterønningen
Elveterrasser
Raudåsen og geologisk tid
Grusgruve og podsoljord
Skotvoldgruva
"Tranaleia"
Oftenåsen
"Ainner vein"
Sølvgruva
"Sognleia"