mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Morener

Forfatter: Harald Duklæt

Bildet er tatt fra moreneryggen ved Brakstad og viser neste morene ved Mære-kirka og en enda større morenerygg lenger bak. Disse ble dannet etter hvert som innlandsisen trakk seg tilbake mot øst. Foto: H. Duklæt.

Da innlandsisen trakk seg tilbake lå strandkanten 175 m høyere enn i dag. Moreneryggene ble dermed bygd opp på bunnen av havbukta som dekte Innherred. Der bremmen på innlandsisen hang fast eller ble klemt mellom åser og knauser stoppet tilbaketrekkingen opp. Ved lengere opphold klarte breelvene å bygge opp en breelvavsetning, en morenerygg. Variasjon i vannføring gjorde at i disse avsetningene ble grusen lagdelt. I kalde perioder kunne brefronten gjøre et fremstøt som ødela lagdelingen eller den bygde opp en ny morenerygg.

Da innlandsisen ble så tynn at den fløt, brakk den opp og kalvet slik at brekanten trakk seg videre østover.

Silt og leire som fulgte med breelvene ble avsatt på fjordbunnen og mye er i dag dyrket mark.


(Et klikk på bilder og kart gir forstørrelser).

Morener
Havbukta over Innherred
Strandforskyving/landheving
Kvartærgeologisk kart 1
Skuringsstriper
Rundsva
Flyttblokk
Jordarter
Kvartærgeologisk kart 2
Berggrunn
Fyllitt
Marmor
Grønnstein
Presset konglomerat
Kalk/marmor
Sandstein
Berggrunnen på Stornesøra
Berggrunnskart