mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Innledning

Forfatter: Harald Duklæt

Kart over området som beskrives. Kartgrunnlag: © Kartverket.

Artikkelen behandler utviklingen av landskapet mellom Steinkjer og Dalbygda, både dannelsen av berggrunnen og utviklingen av landskapsformene. Mye kan oppleves langs de merkede veiene på kartet og ved mindre avstikkere.

Innledning
Den kaledonske fjellkjede og landskapstrekk
Berggrunnen
Bergarter Steinkjer – Snåsavatnet
Byafossen
Bergarter Snåsavatnet – Dalbygda
Forkastninger
Istider
Avsmeltingstiden
Israndavsetninger
Lømsen – Rungstadvatnet
Øvre marine grense
Dalbygda
Animasjoner og kilder