mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Innledning

Forfatter: Harald Duklæt

Bildet viser noe av landskapet i Ogndal øst for Oftenåsen. Skjækerhatten skimtes i bakgrunnen. Foto: Harald Duklæt.

Landskapsformene er styrt både av berggrunnen og isens sliping gjennom flere istider. Våre løsmasser er et resultat av siste istid. Artikkelen beskriver landskapet fra Steinkjer og østover gjennom Ogndal, både dannelsen av berggrunnen og utviklingen av landskapsformene blir behandlet. Mye kan oppleves langs veiene og ved mindre avstikkere.

Et klikk på bildene gir større format.

Innledning
Geologisk tid – en enkel innføring
Den kaledonske fjellkjede og landskapstrekk
Kaledonske bergarter
Grunnfjellsvindu
PREKAMBRIUM (Grunnfjellstiden)
SEN PREKAMBRIUM (Eokambrium)
Hydrotermale ganger
Skyvedekker
Kambrium
Den kambriske eksplosjon
Øst for Tømmeråsvinduet
Kalkgrotter
Kobberutvinning
Rokta smeltehytte
Jernutvinning
Siste istid
Spor i fast fjell
Israndavsetninger
Landheving og marine grense - MG
Drumlin
Esker
Leirskred
Ravinedaler
Marleiker
Ogna over Guldbergaunet
Meandrering
Terrasser
Hjelpemidler og utfyllende stoff