mandag, 20.09.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 

Gullstjerne

Plantedata  
Norsk navn: Gullstjerne
Latinsk navn: Gagea lutea
Familie: Liljefamilien
Slekt: Gagea

Gullstjerne (Gagea lutea)

Gagea = navn etter den engelske botaniker Thomas Gage; lutea = gul

Det forekommer tre arter av gullstjerne i Norge, men bare vanlig gullstjerne (G. lutea) forekommer over det meste av landet.

Gullstjerne er en liten løkplante, som tidlig på våren kommer opp med sine gule blomster. Blomstene sitter i en skjermlignende blomsterstand, de er stjerneformede, med butte blomsterdekkblad og 1 – 2 støtteblad. Kan kanskje minne noe om blomstene hos rome, men det er en plante som vokser på myr.
Blomsterdekkbladene, seks i tallet, er gule på innsiden og grønne på yttersiden. Griffelen er grønn.

Gullstjerne blir 10 – 20 cm høy. Ett, forholdsvis tykt, blågrønt blad vokser opp fra løken. Dette bladet har en tydelig kjøl, noe som er meget karakteristisk for planten.

Hele planten faller sammen og blir liggende på jorden etter blomstring. Frukten er en kapsel med flere rom. De mange frøene har et oljerikt vedheng (elaiosom) som maurene elsker å spise. Maurene drar derfor frøene med seg, men forlater frøene når innholdet i oljevedhenget er spist opp. På denne måten skjer det en frøspredning ved hjelp av maur.

Løkene, som ligger nede i jorda, er gulhvite. Sideløkene er dekt av gulhvite skjell.

Vanlig gullstjerne krever næringsrik moldjord for å kunne vokse. Den opptrer derfor på engmark, voller, åpne lunder, orekratt og i åpen bjørkeskog. Den er svakt kalkelskende. Dersom jordsmonnet ikke er godt nok, vil gullstjerne kunne vokse, men den kommer imidlertid bare opp med sitt karakteristiske blad og setter ikke blomster.

Bildet av gullstjerne viser en plante temmelig sent i blomstringen. Allerede dagen etter at bildet var tatt, var planten falt sammen og lå nede på jorda.


Alfabetisk liste over Plantefamilier
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Alfabetisk liste over Planter
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Gul flatbelg
Gjøkesyre
Groblad
Gullris
Guldå
Gullstjerne
Gulmaure
Geitrams

Bladnerver
Bladinnskjæringer
Bladdeler og bladstilling
Blomst
Blomsterstand
Sammensatte blad