mandag, 08.03.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 

Meldestokk

Plantedata  
Norsk navn: Meldestokk
Latinsk navn: Chenopodium album
Familie: Meldefamilien
Slekt: Chenopodium

Meldestokk (Chenopodium album)

Chenopodium av cheno = gås & podium = fot, d.v.s gåsefot; album = hvit

Meldestokk er en ettårig, forholdsvis kraftig, urt. Planten kan bli omkring 60 cm høy.
Hele planten virker blå- eller grågrønn. Den grenete stengelen har som oftest en rødlig farge.

Bladene varierer sterkt i formen. De kan ha egg-, rombe- eller lansettform. Dessuten er bladene spisse og tannete. De er bekledd med små hår på begge sider. Hårene er blæreformet og det er formen på hårene som gir planten et melet utseende.

Små, uanselige, grønnaktige blomster som sitter i små knipper. Enkelt 5-tallig blomsterdekke.

Meldestokk setter to typer frø. Den første typen spirer allerede om høsten. De små frøplantene overvintrer og starter den videre utviklingen allerede tidlig neste vår. Den andre typen frø overvintrer og spirer først neste vår. Disse plantene vokser opp noe senere på året.

Meldestokk har vært brukt som grønnsak. Allerede i førhistorisk tid ble sannsynligvis meldestokk benyttet som matplante. Det ble funnet frø fra meldestokk i Osebergskipet.

Frøspisende fugler setter stor pris på frøene fra meldestokk.

Lokale navn møkkstokk, moldstokk og lortstokk forteller at meldestokk har vært en kjent plante for de som drev med jordbruk. Det har tydeligvis også vært kjent og forstått at planten ble spredd med naturgjødsel.


Alfabetisk liste over Plantefamilier
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Alfabetisk liste over Planter
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Myrfiol
Maiblomst
Mørkkongslys
Myske
Meldestokk
Mjølke
Marikåpe
Markjordbær
Mjødurt
Molte
Myrhatt
Maigull

Bladnerver
Bladinnskjæringer
Bladdeler og bladstilling
Blomst
Blomsterstand
Sammensatte blad