søndag, 07.06.2020  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 

Mjølke

Plantedata  
Norsk navn: Mjølke
Latinsk navn: Epilobium sp.
Familie: Meldefamilien
Slekt: Epilobium

Mjølke

Epilobium av epi = over, lobon = skulpe og ion = fiol

De aller fleste mjølker er uanselige planter med unntak av stormjølke, som kan bli 1m til 2m høy. De er slett ikke enkle å holde fra hverandre. Artene varierer fra middels store til små planter. Karakteristiske trekk er lansettformede til eggformede blad som sitter motsatt oppover stilken. Hos noen kan imidlertid bladene sitte spredt.

Blomstene er forholdsvis små, varierer i farge fra rosa til rødt, men det forekommer også arter med hvite kronblad. Enkletblomstene er 4-tallige og sitter i klaser eller bare noen få i toppen av blomsterstilken. Blomsten lukker seg i regnvær.

Frukta er en lang kapsel som sprekker opp i fire deler ved modning. Frøene er utstyrt med frøull (sveveull).

Utformingen av arret er et viktig kjennetegn ved bestemmelsen av mjølkeartene. Her nevnes bare et par arter som eksempel:

Fireflikket arr (aret danner et kors):

Krattmjølke (E. montanum) Forholdsvis brede, lansettformede blad.
Bergmjølke (E. collinum) Vanlig på tørre steder i lavlandet.

Arret kuleformet eller klubbeformet

Hvitmjølke (E. lactiflorum)
Myrmjølke (E. palustre) Forholdsvis smale blad.
Vanlig på myrer og ved sumper.

Det forekommer mange flere arter av mjølke enn de artene som er nevnt her. I tillegg opptrer krysninger som er med på å gjøre artsbestemmelse temmelig innviklet.
I den senere tid er det kommet inn en del arter i vår flora som gjerne sammenfattes under betegnelsen ugressmjølker.


Alfabetisk liste over Plantefamilier
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Alfabetisk liste over Planter
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Myrfiol
Maiblomst
Mørkkongslys
Myske
Meldestokk
Mjølke
Marikåpe
Markjordbær
Mjødurt
Molte
Myrhatt
Maigull

Bladnerver
Bladinnskjæringer
Bladdeler og bladstilling
Blomst
Blomsterstand
Sammensatte blad