mandag, 20.09.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 

Rød jonsokblom

Plantedata  
Norsk navn: Rød jonsokblom (Rød praktstjerne)
Latinsk navn: Silene dioica
Familie: Nellikfamilien
Slekt: Silene

Rød jonsokblom (Melandrinum rubrum) syn. Silene dioica

Melandrium av gresk melandryyon, melas = svart og drys = eik; rubrum = rød
Silene = gresk plantenavn; dioica = to hushold d.v.s hunn- og hannplanter

Rød jonsokblom er plassert i forskjellige slekter hos de forskjellige botanikere.
Dette er en plante som varierer en god del i vekstformen. Vanligvis er blomstene røde, men det forekommer også planter med hvite blomster. Det finnes former som bare blir 5 – 10 cm høye, mens planter som er 30 – 50 cm høye er vanlige under andre vekstforhold.

Rød praktstjerne er et annet navn som brukes på denne planten. Dette er det danske navnet på planten. Jonsokblom eller sankthanblomst, som den også blir kalt lokalt, benyttes også om andre arter som blomstrer omkring sankthanstider.

Den formen av rød jonsokblom som vi finner i Byafjellomsrådet, består av kraftige planter med opprett, hårete stengler.
Kronbladene er røde, en sjelden gang hvite, fem i tallet og dypt kløftet. Innerst i blomsten sitter en ring av hvite bikronblad. Begerbladene er sammenvokst til et klebrig rør.
Hunnblomstene har fem grifler og rudimentære støvbærere. Ofte er disse angrepet av sopp, slik at de kan ligne ekte støvbærere. Det som ligner blomsterstøv, er imidlertid soppsporer.
Frukten er en kapsel som er omtrent like lang som begeret. Kapselen har en vid åpning med ti små tenner langs kanten av åpningen.

Rød jonsokblom er en plante som først og fremst forekommer på steder med rikt innhold av nitrogen- og fosforholdige forbindelser i jorda. Dette betyr at arten foretrekker steder der det er opphopninger av organisk materiale.
Åkerkanter og tangvoller er vanlige voksesteder. Ellers er hogstflater, godt gjødslede enger og lysåpne åpninger i skogen steder hvor jonsokblom vokser og trives.
Under fuglefjell og fiskehjeller vokser jonsokblom i store mengder.

Rød jonsokblom vokser over det meste av landet.

Det finnes hvite eksemplarer av rød jonsokblom, men man skal være klar over at det finnes en egen art som heter hvit jonsokblom (S. pratensis). Denne arten har selvsagt hvite kronblad. Det spesielle er at blomsten åpner seg først om kvelden. Blomstene står åpne hele natten. Bestøvningen besørges av nattsvermere. På grunn av at blomstene er lukket om dagen, blir ikke planten så lett lagt merke til.


Alfabetisk liste over Plantefamilier
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Alfabetisk liste over Planter
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Rundbelg
Rødkløver
Rødknapp
Reinfann
Ryllik
Rome
Rød jonsokblom (Rød praktstjerne)

Bladnerver
Bladinnskjæringer
Bladdeler og bladstilling
Blomst
Blomsterstand
Sammensatte blad