søndag, 07.06.2020  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 

Mjødurt

Plantedata  
Norsk navn: Mjødurt
Latinsk navn: Filipendula ulmaria
Familie: Rosefamilien
Slekt: Filipendula

Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Filipendula av latin filum = tråd og pendulus = hengende; ulmaria = latinsk navn på mjødurt

Mjødurt er en høyvokst, omkring meterhøy, plante med stive og kraftige, noe rødlige stengler.

Bladene er mørkegrønne og ru på oversiden og ofte hvitfiltede på undersiden. De store finnete bladene består av en trefliket endefinne, opptil fem finnepar og mellom de større finneparene sitter ofte noe ganske små blad.

Mjødurt har store, gulhvite blomsterstander. Hver enkelt blomst er forholdsvis liten. Studerer man blomsten nærmere finner man at det dreier seg om en 5-tallsblomst – 5 kremgule kronblad og 10 –12 kremgule støvbærere – 5 små bakoverbøyde begerblad.

Etter blomstringen i juli dannes noen små eiendommelige, spiralsnodde nøttefrukter. Frøspredningen skjer ved at fruktene fester seg til mennesker eller dyr og føres omkring på denne måten. De spiralsnodde fruktene inneholder luft slik at de flyter på vann og kan også spres ved hjelp av strømmende vatn..

Mjødurt har en tung og intens duft av eteriske oljer. Duftstoffene finnes i både blomst og blad.

Navnet mjødurt er hentet direkte fra den bruk planten har hatt gjennom tidene, nemlig som smaktilsetning til mjød og øl.

I folkemedisinen har mjødurt utvilsomt spilt en betydelig rolle som febernedsettende middel og som lindrende middel mot revmatiske lidelser. Virkningene har vært virkelige nok da det i dag er kjent at planten inneholder salicylsyrederivater og at uttrekk fra planten har hatt en virkning som den vi kjenner fra våre dagers aspirin.

Mjødurt kan vokse i store mengder i fuktige enger og kratt. Store mjødurtbestander er ofte å se langs bekkefar.
Det er forholdsvis næringsrik jord der mjødurt vokser. Det er derfor ikke noe uvanlig å finne mjødurt der næringsrikt vann siger fra fyllittbenkene i Byahalla og på områder nær kulturmark.


Alfabetisk liste over Plantefamilier
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Alfabetisk liste over Planter
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Myrfiol
Maiblomst
Mørkkongslys
Myske
Meldestokk
Mjølke
Marikåpe
Markjordbær
Mjødurt
Molte
Myrhatt
Maigull

Bladnerver
Bladinnskjæringer
Bladdeler og bladstilling
Blomst
Blomsterstand
Sammensatte blad