onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 

Myrhatt

Plantedata  
Norsk navn: Myrhatt
Latinsk navn: Potentilla palustris
Familie: Rosefamilien
Slekt: Potentilla

Myrhatt (Potentilla palustris)

Potentilla av latin potentia = makt, kraft; palustris = vokser på myr

Hos noen botanikere er myrhatt ført til slekta Comarum.

Med sine rødbrune blomster kan neppe myrhatt forveksles med noen annen plante i vår flora. Hele blomsten er nemlig rødbrun. Ytterbegeret, de kraftige begerbladene, kronbladene, de mange støvbærerne, alt har en rødbrun farge. Legg merke til at myrhatt har noen ytre begerblad kalt ytterbegeret. Myrhatt produserer nektar og besøkes derfor av bier og sommerfugler som derved sørger for bestøvningen.

Etter at blomstene er bestøvet, vokser innerbegeret og danner etter hvert en hylse rundt fruktene. Fruktene er små nøttefrukter som sitter på en noe oppsvulmet blomsterbunn. I prinsippet ligner fruktsamlingen noe på den vi finner hos jordbær. Hos myrhatt er imidlertid ikke blomsterbunnen saftig som hos jordbær, og hver enkelt frukt løsner og faller ned. Det luftfylte frøskallet gjør at frukta flyter på vann, og frøspredningen skjer ved at frøene føres omkring med strømmende vann.

Myrhatt vokser på fuktige steder gjerne langs bekkekanter, gjørmedammer og på våte myrer. Det er ikke uvanlig å se at myrhatt og bukkeblad vokser side om side.

Rotsystemet hos myrhatt består av meterlange, kraftige rotstengler. Selve planten vokser opp fra rotstenglene. De nederste bladene er som oftest sjukoblete mens de lengre oppe er fem- eller trekoblete. Småbladene er kraftig sagtakket.

Myrhatt blomstrer i juni – juli. Plantene blir 30 – 50 cm høye.

Myrhattens jordstengler har vært benyttet til farging. Fargen er heller trist, rødbrun.
Noen viktig medisinplante har vel myrhatt aldri vært, men den skal ha vært benyttet som middel mot diare og gulsott.

Myrhatt forekommer i Byafjellområdet på fuktige steder med grunnvannssig.


Alfabetisk liste over Plantefamilier
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Alfabetisk liste over Planter
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Æ
Ø Å              

Myrfiol
Maiblomst
Mørkkongslys
Myske
Meldestokk
Mjølke
Marikåpe
Markjordbær
Mjødurt
Molte
Myrhatt
Maigull

Bladnerver
Bladinnskjæringer
Bladdeler og bladstilling
Blomst
Blomsterstand
Sammensatte blad