For å vise et vasskraftmiljø har Egge Museum og Egge Historielag bygd ut Østbyfossen ved Steinkjer med kvern, oppgangssag og stamphus. Foto: Harald Duklæt.