Det eneste kjente bilde av magistrat Morten Smith Petersen.
Det eneste kjente bilde av magistrat Morten Smith Petersen.