Advokat og stortingsmann Ole Anton Qvam. Foto: Egge historielag.
Advokat og stortingsmann Ole Anton Qvam. Foto: Egge historielag.