Ordfører Per Sverre Rannem la ned krans på minnesteinen til byens grunnlegger Morten Smith Petersen ved Mære kirke. Foto: Johs Brandtzæg