Detalj frå teikning av: "Ogndalens kraftanlæg. Utbygning av HAVDAFOS. Længdeprofil av TURBINLEDNING og TUNNEL Lustadvand - Hyttefos". Teikning frå Odd Erling Saksvoll. (Klikk på teikninga for større målestokk).