Havna ble etablert nært utløpet av elva på Nordsia. Bildet viser oppmudring av elveløpet ved Grindbergfjæra like nedenfor brua. (Bildet er noe retusjert). Foto: FGS.