Avisa A/S Nord-Trøndelag i Steinkjer. Foto fra Aage Langhammer.