Steinvika 1954. Her vises Katteraasplassen med nærliggende områder godt, og man får en fin forståelse om hvordan de tre husmanssplassenes parseller var fordelt. På dette bildet ligger Hollanplassen ovenfor sagbruket, mens husene på Visetplassen er borte.