Jekter ved bryggene i elveløpet på Nordsia. Foto fra Aage Langhammer.