De tre kolonnene til venstre viser antall personer og kolonnene til h°yre viser antall per 1000 av middeltallet.