Hespriholmen med store groper etter uttak av grønnstein. Landhevingen gjør at bruddene har hevet seg godt over havnivået siden driften opphørte. Foto: Ann Steindal.