SPARBU STASJON: Etter mye diskusjon ble Sparbu stasjon lokalisert på Kåberg gård sin grunn. Foto: Fotograf Aune. Utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.