Vibe ligger på en stor morenerygg med vid utsikt i flere retninger. Foto: Harald Duklæt.