Kart som viser gamle veier og fornminner på Geilvollhøgda, laget av Isak Undås i 1937.