Utsnitt av kartet med vandringsrute og gravr°ysene markert.