Utsnitt av kartet med vandringsrute. Gravr°ysene i artikkelen er markert.