Kartet viser landskapet innerst i fjordarmen da havet sto ca. 10 m høyere enn i dag og Helge lå rundt 15 m over havnivået. Kartgrunnlag Statens kartverk.