Tørket, røykt og saltet kjøtt er hengt til oppbevaring på stabburet ved Egge Museum. Foto: Harald Duklæt.