Saltgruva Wieliczka i Polen har, sammen med mange andre gruver, blitt en turistattraksjon. Det store kirkerommet og relieffene er alle formet i saltforekomsten. Foto: Harald DuklŠt.