Saltutvinning. Illustrasjon fra Olaus Magnus Nordenshistorie 1555.
Saltutvinning. Illustrasjon fra Olaus Magnus Nordenshistorie 1555.