Kalkovnen (kalkmila) og restene av huset står inne i et beskyttende telt. Ryggen med løsmasser inne i ovnen er en del av det arkeologiske arbeidet. Foto: Harald Duklæt.