Smia ved Egge Museum har grunnmur og trapp av flate steinheller lagt opp som tørrmur. Foto: Harald Duklæt.