Kartutsnitt som viser plasseringen av og brua som ble påbegynt i 1942. Kartutsnitt fra Vegkontoret i Nord-Trøndelag.