Det første skolelokalet i Steinkjer var i kommunehuset på Sneppen, bygget med én etasje i forgrunnen. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.