Kirkegaten 45 i Levanger inneholdt både boligen til Harald Thorp og skolelokale for handelsskolen. Foto utlånt av Asbjørn D.K. Eklo.