Thorp & Andersen videregående skole til venstre, Guldbergaunet videregående skole til høyre. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.