Harald Thorp. Foto Martin Knoph, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.