Byafossen - et tidlig industristed rundt fossen ved utløpet av Reinsvatnet. By gård dominerer i forgrunnen på bildet. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.