By gård. Brenneribygningen og potetkjelleren er markert. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.