Jordbruks- og veideristninger fra Bardal - Foto: Einar Sandvik
Jordbruks- og veideristninger fra Bardal - Foto: Einar Sandvik