Dolk fra Toldnes. Spydsiss og nål fra Stjørdal Foto: Vitenskapsmuseet - Per E. Fredriksen