Kartet viser Trøndelag like etter at den siste innlandsisen var smeltet bort. Kartskisse Harald Duklæt. Kartgrunnlag Statens Kartverk og NGU.