På dette kartet fra 1748 er den gamle gang og ridevegen over Namdalseid markert fra Fosnes ved Hjellbotn til Årgård. Derfra var det båtskyss videre nordover. Illustrasjon fra Beitstaden Historielag.