Tegning av Johannes Flintoe. Illustrasjon fra Beitstaden Historielag.
Tegning av Johannes Flintoe. Illustrasjon fra Beitstaden Historielag.